Vad är diarré?

Diarré innebär ett ökat antal avföringstillfällen (mer än tre per dag) och att avföringen har en lös konsistens.

Diarré

Diarré uppstår på grund av obalansen mellan den ökade mängd vätska som bildas i tunntarmen vid en infektion, och den mängd vätska som kan absorberas i tjocktarmen. Vätskemängden i tjocktarmen blir så stor att den leder till tunn och vattnig avföring och ett ökat antal avföringstillfällen.

 

Akut diarré kommer plötsligt till följd av infektioner och upphör vanligtvis efter några dagar.

Orsaker till diarré

Den vanligaste orsaken till akut diarré är maginfektion på grund av bakterier, virus eller parasiter. Ofta förekommer också kräkningar och feber.

 

Det är vanligt att smittas direkt av andra människor. Men diarré kan även orsakas av en infektion på grund av dålig handhygien i samband med toalettbesök.

 

Ett tredje vanligt sätt att få magsjuka och diarré på är genom mat. Maten kan vara förorenad antingen via producenten (t.ex. sköljning med förorenat vatten) eller via dålig kökshygien som felaktig lagring, tillagning vid för låg temperatur eller olämplig förvaring på långvarig buffé.

Ref.: Produktresumé Hidrasec 100 mg

Vanliga frågor & svar om diarré

Vad beror diarré på?

Tarminfektioner orsakas av virus, bakterier eller parasiter. Virusinfektioner som t.ex. vinterkräksjuka (orsakad av norovirus) är sannolikt den vanligaste orsaken till diarré i Sverige, medan bakterier som t.ex. Salmonella, Campylobacter och Shigella oftare förvärvas utomlands. Den vanligaste orsaken till turistdiarré är bakterien E.coli (ETEC).1

Hur fungerar Hidrasec?

Genom att minska vätskemängden i tarmen och avföringen utan att påverka den övriga tarmfunktionen. Hidrasec orsakar inte uppblåsthet eller förstoppning.2